The Event planning site for the Belgian Army

Handover-Takeover Land Component Commander

18/10/2019 - (11:00 - 16:00)
Location :Leopoldsburg
COMOPSLAND

See tekst below  Voir texte ci-dessous

Generaal-Majoor Marc THYS, ir
Vleugeladjudant van de Koning
Commandant van de Landcomponent

Heeft het genoegen u en uw partner uit te nodigen op de ceremonie ter gelegenheid van de investituur van zijn opvolger,

Generaal-Majoor Pierre GERARD

De plechtigheid zal plaatsvinden op 18 oktober op het Chazalplein te Leopoldsburg.

Timing

1200 Ontvangst genodigden Mess Leopold I
1245 Genodigden op de tribune
1300 start investituur
1415 einde défilé
1430 Receptie Mess Leopold I

RSVP voor 11 oktober


Major General Marc THYS, MSc Eng
Aide-de-Camp to the King
Land Component Commander

has the pleasure of inviting you and your partner to the ceremony on the occasion of the tranfer of command of his successor

Major General Pierre GERARD

The ceremony will take place on October 18th at the Chazalplein in Leopoldsburg.

Timing

1200 Welcome in Mess Leopold I
1245 Guests seated
1300 start transfer
1415 end of the defilé
1430 Reception Mess Leopold I

RSVP before 11 October 2019


Général-Major Marc THYS, ir
Aide de Camp du Roi
Commandant de la Composante Terre

A le plaisir de vous inviter, vous et votre partenaire, à la cérémonie à l’occasion de l’investiture de son successeur

Général-Major Pierre GERARD

La cérémonie aura lieu le 18 octobre sur la Chazalplein à Bourg-Léopold.

Timing

1200 Réception des invités Mess Léopold I
1245 Invités en place dans les tribunes
1300 Début de l’investiture
1415 Fin du défilé
1430 Réception Mess Léopold I

RSVP pour le 11 octobre

 

 

 

Bookings no longer allowed on this date.